KALİTE POLİTİKAMIZ

Çağ Çelik Endüstri A.Ş. olarak öncelikli hedefimiz;

Global çelik sektöründe yüksek katma değerli ürünler ile müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için ilkelerimiz;

 • Yenilikçi ve yaratıcı yaklaşımlar ile personeli cesaretlendirmek, personelin yetkinlik, bilgi ve becerilerini eğitimlerle geliştirmek, gerekli teknolojik alt yapıyı sağlamak,
 • Uluslararası standartlara, yasa ve mevzuata uygun bir Kalite Yönetim Sistemi içinde kurumsallığı sağlamak, verimliliği artırarak sektörümüzü uluslararası rekabette üst seviyelere yükseltmek,
 • Müşteri memnuniyetinin önem ve bilinci içinde ürün kalitesinin ve güvenirliğinin ürün ömrü boyunca sürdürülmesini sağlamak,
 • Sürekli iyileştirme ile belirlenen hedefleri aşmak, rekabetçi ortamda sektörümüzü güçlü kılmak, müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz ile birlikte karşılıklı güven ortamı tesis etmek,
 • Ürünlerimizi süreçlere uygun bir şekilde tasarlamak ve üretmek, süreçlerin her aşamasında olası riskleri öngörerek oluşmasını önlemek, sürekli iyileştirme sağlayacak süreç ölçüm ve analizlerini yaparak en iyiye ulaşma çabası içinde olmaktır.
Marka Yenileme Belgesi
SIRIM QAS INTERNATIONAL
ISO 27001
ISO 45001
ISO 14001
ISO 9001
ISO 16120-3
EN 10025-1
CE Belgesi Şirket Deklarasyonu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

 • İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal ve diğer şartların gereksinimlerini yerine getirerek, sürekli iyileştirme için standartların ötesinde başarılı bir performans sergilemeyi,
 • İş kazaları ve meslek hastalıklarına neden olabilecek tehlikeleri belirlemeyi, önlemeyi, azaltmayı ve ortadan kaldırmayı,
 • Eğitim ve diğer faaliyetler ile çalışanların iyi bir iş sağlığı bilincine sahip olmasını ve tüm personel tarafından ortak sorumluluk olarak benimsenmesini,
 • Risk ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir iş sağlığı ve güvenliği bilincini en üst düzeye çekmeyi,
 • İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentileri dikkate alınarak tüm çalışanların uygulama ve gelişimine katkı sağladığı, güçlü bir iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturmayı,
 • İş sağlığı ve güvenliği hedefleri doğrultusunda, üst yönetimin liderliği ve çalışanların katılımı ile yönetim sistemi performansının sürekliliğini sağlamayı, taahhüt ederiz.


ÇEVRE POLİTİKASI

Çelik sektörünün lider şirketlerinden biri olan Çağ Çelik Endüstri A.Ş. olarak, ulusal çevre mevzuatı, ilgili çevre standartları ve bu alandaki en iyi teknolojileri temel alan sürdürülebilir bir çevre yönetimi politikası izlemektedir.

Bu politikanın temel yapı taşlarını aşağıdaki ilkeler oluşturmaktadır.

 • Faaliyetlerimizin, ürün ve hizmetlerimizin çevre boyutlarını ve etkilerini dikkate alarak çevresel riskleri belirlemede ve yönetmede yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Küresel iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak için sera gazı emisyonlarını izlemeyi ve şeffaf bir bicinde raporlamayı,
 • Doğal kaynakların verimli kullanılmasını ve atıkların azaltılmasını sağlamayı,
 • Çevreyle ilgili ulusal ve uluslararası alanda geliştirilen sürdürülebilirlik programlarını dikkatle izlemeyi ve sürdürülebilirlik katma değerini en üst seviyede oluşturmayı,
 • Tüm çalışanlarımıza verilen eğitimler ile sürdürülebilir çevre bilincini oluşturmak ve geliştirmek, aynı şekilde alt yüklenicilerimizde ve tedarikçilerimizde de çevresel ve sosyal sorumluluk olgusunu yaygınlaştırmak,
 • Çevreyi gelecek nesillere aktaracak bir emanet olarak görmeyi,
 • Atık oluşumunu, arıtma veya bertaraf ihtiyacını azaltacak, üretimde temiz teknolojiler kullanarak, atıkların kaynağında azaltımını ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak,
 • Çevreye duyarlı yatırımlar gerçekleştirmede öncü olmak, yeni yatırımların çevresel etkilerini değerlendirerek, çevrenin korunmasını, sağlıklı, güvenli ve çevreye duyarlı işletmelerin kurulmasını sağlamak,
 • Üst yönetimin liderliğinde doğal çevremizi korumaya ve kirliliği önlemeye odaklanarak, her düzeyde çalışanın katkısıyla çevre performansını sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,
 • Şirket genelinde çevre yönetimi kültürü etrafında sinerji yaratılarak, sürekli iyileştirme prensibi ile çevreyle ilgili iyi uygulamaların paylaşılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak ilkeleri ile sadece günümüzde değil gelecekte de adından gururla bahsedilen ve hem ülkemiz hem de dünya için güvenilir izi bırakan bir Şirket olmayı hedefliyoruz.

BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Çağ Çelik Endüstriyel A.Ş. olarak amacımız; regülasyon gereği korunması gereken, günlük operasyonların ve stratejik rekabet avantajının sürekliliğini garanti altına alan bilgilerin gizlilik, bütünlük ve kullanılabilirliğini sağlamak olup, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin kurulması ve işletilmesi için;

 • Kapsamda yer alan süreçler üzerinde tanımlı riskleri azaltmak veya bertaraf etmek için etkin ve yeterli bilgi güvenliği risk yönetimi yaklaşımını oluşturur, bilgi güvenliği risklerini kabul edilebilir seviyeye indirebilmek için gerekli kaynakları ayırır.
 • Çalışanların, üçüncü taraf ve paydaşlarının Bilgi Güvenliği’ne yönelik rol ve sorumlulukları hakkında farkındalığını arttırmak üzere düzenli eğitim ve öğretim aktiviteleri düzenler.
 • Kritik süreçlerin sürekliliğini sağlamak üzere uygun iş sürekliliği planlarını ve sistemlerini geliştirir ve sürdürür.
 • Bilgi Güvenliği ihlallerini yönetmek ve tekrarlamasını önlemek için uygun önlemleri alır.
 • Bilgi güvenliği ile ilgili tüm uygulanabilir yasa, enerji piyasası regülasyonları, sözleşmeye dayalı yükümlülükler, endüstri standartları ve diğer ilgili iç ve dış gerekliliklere uyar, sürekli bu yönde iyileştirmelerde bulunur.
 • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini, güvenlik kontrol hedefleri belirleyerek, düzenli denetimler ve gözden geçirmelerle sürekli iyileştirir.
 • Tüm çalışanların Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi politikalarına, prosedür ve kontrollerine uymalarını garanti altına alır.

ENERJİ POLİTİKAMIZ

Çelik Sektörün öncü şirketlerinden olan Çağ Çelik A.Ş. olarak, Enerji Yönetim Sistemi sorumluluğunu taşıma bilinci ile enerji tüketim, optimizasyon ve üretim değer zinciri boyunca;

 • Enerji ve doğal kaynaklarımızı yaşama saygı duyarak verimli kullanmayı,
 • Enerji performansı ve Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili yaptığımız çalışmaları sürekli iyileştirmeyi, çevreyle barışık, toplumsal gelişimi destekleyen uygulamalarımız ile çevresel ve ekonomik açıdan sürdürülebilir kılmayı,
 • Hedeflenen enerji performansına (kullanım ve tüketimde verimlilik) ulaşmak için gerekli insan, mali ve diğer kaynakları temin etmeyi ve en optimum şekilde kullanmayı,
 • Sektördeki yenilikleri takip ederek ve sektöre yön vererek, enerji mevzuatlarına, standartlara ve diğer şartlara uymayı,
 • Enerji Yönetim Sistemini kurumsal yönetim uygulamalarımıza entegre ederek, belirli periyotlarda hedeflerimiz ve amaçlarımız çerçevesinde gözden geçirmeyi ve iyileştirmeyi,
 • Tüm faaliyetlerimizde enerjiyi verimli ürün, hizmet, süreçlerle ve enerji performansını dikkate alan tasarımlarla destekleyerek, yaptığımız iyileştirmelerle enerji performansımızı sürekli geliştirmeyi,
 • Enerji Yönetim Sistemi Politikasını tüm paydaş ve ilgili tüm kurum/kuruluş/kişiler ile paylaşmayı, kabul ve taahhüt ederiz.

LABORATUVAR ÇALIŞMALARIMIZ

Laboratuvarımızda esas olarak müşterilerimizle olan iletişimimizi en üst seviyede tutmayı başarabilen, çalışanların araştırma ve geliştirme çalışmalarını destekleyen ve değişen teknolojiye her dönemde ayak uydurabilen, istenilen zamanda istenilen çalışmaların düzenli bir şekilde yapılıp, raporlanmasını öngören bir anlayış ele alınmıştır.

Test Laboratuvarımızda kullanılan muayene, test ve ölçüm cihazlarımız;
 • Çekme Cihazı- Zwick / Roell
 • Rockwell Sertlik Ölçme Cihazı Mitutoyo HR-300
 • Brinnel Sertlik Ölçme Cihazı BMS 3000-OBPC
 • Spektral Analiz Cihazı Oxford Instruments
 • Portatif Spektral Analiz Cihazı
 • Portatif Sertlik Cihazı
 • Olympus Optik Mikroskop
 • Jominy Test Düzeneği
 • Portatif Ultrasonik Muayene Cihazı- GE
 • Numune kesme, bakalite alma, zımparalama ve parlatma cihazları
 • Dekarbürizasyon
 • Makro Dağlama

Size daha iyi bir deneyim sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanıyoruz. Detaylı bilgi almak için Çerez Politikamızı ve Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.